การเเข่งขันหุุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561               ทีมหุ่นยนต์วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมการเเข่งขัน
    "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU
    ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
    ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ทีมลูกพระเศวตสุวรรณถาพรรณ

    101 Phanomphrai Robot ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2