ประกาศ เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
  • เรื่อง  การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  • *********************************************************
  •                            ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้มีการประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาคณิตศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา
    •                            บัดนี้  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาคณิตศาสตร์)ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

>>>Download<<<