ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
******************************

                 ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ทฤษฎี) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น 
                 วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

>>>Download<<<