ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 

******************************

                       ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้มีการประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน ๑ อัตรา นั้น 
                       บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามรายชื่อดัวต่อไปนี้

>>>Download<<<