รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

******************************

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา , ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

                    คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ
                    ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู 
                    ๓. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๔. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง

>>>Download<<<