รายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
******************************

                           ตามที่วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น 
                           วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกความรู้ความสามรถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ทฤษฎี) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

>>>Download<<<