รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์)

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
******************************

                  ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หัวข้อความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ทฤษฎี) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ปฏิบัติ) ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น 
                  วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วะน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

>>>Download<<<