รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

******************************

           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
                    คุณสมบัติเฉพาะ
                    ๑. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ 
                    ๒. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
                    ๓. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง

>>>Download<<<