ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

******************************

                       ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้มีการประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา นั้น 
                       บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตามรายชื่อดัวต่อไปนี้

>>>Download<<<