ยกเลิกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ยกเลิกประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

******************************

                    ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น
                    เนื่องจากในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือก เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว 

>>>Download<<<