การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

**********************

                           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร กำหนดผ่อนผันเข้ารับราชการทหารให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ให้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

>>>Download<<<