รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
******************************

                  ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 
                  วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และรัเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

>>>Download<<<