ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก

******************************

                    ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก นั้ัน
                    ครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ดังต่อไปนี้

 >>>Download<<<