เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน

เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

 1. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2560
 2. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 3. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2560
 4. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2560
 5. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2560
 6. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2560
 7. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2560
 8. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2560
 9. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2560
 10. งบทดลองรายเดือน-งวด-1-เดือนตุลาคม 2560
 11. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2560
 12. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2560
 13. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2561
 14. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 15. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2561
 16. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2561
 17. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2561
 18. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2561
 19. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2561
 20. งบทดลองรายเดือน-งวด-11-เดือนสิงหาคม 2561
 21. งบทดลองรายเดือน-งวด-12-เดือนกันยายน 2561
 22. งบทดลองรายเดือน-งวด-13-เดือนตุลาคม 2561
 23. งบทดลองรายเดือน-งวด-2-เดือนพฤศจิกายน 2561
 24. งบทดลองรายเดือน-งวด-3-เดือนธันวาคม 2561
 25. งบทดลองรายเดือน-งวด-4-เดือนมกราคม 2562
 26. งบทดลองรายเดือน-งวด-5-เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 27. งบทดลองรายเดือน-งวด-6-เดือนมีนาคม 2562
 28. งบทดลองรายเดือน-งวด-7-เดือนเมษายน 2562
 29. งบทดลองรายเดือน-งวด-8-เดือนพฤษภาคม 2562
 30. งบทดลองรายเดือน-งวด-9-เดือนมิถุนายน 2562
 31. งบทดลองรายเดือน-งวด-10-เดือนกรกฎาคม 2562