ครูผู้สอน

ข้าราชการครู จำนวน 6 คน

 

พนักงานราชการ จำนวน 8 คน

 

 

 

ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 6 คน