วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

สังกัด       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง         เลขที่ 73 หมู่1 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด   

                โทร. 043-590272   โทรสาร 043-590-192

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College