ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ 2560

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ปวส.สาขาการบัญชี,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

>คุณสมบัติเฉพาะ
1. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ
2. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
4. สามารถทำงานเช้า-เลิกงานค่ำได้

: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College