ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์

วิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.4

>คุณสมบัติเฉพาะ
1. จบการศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศ
2. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
4. สามารถทำงานเช้า-เลิกงานค่ำได้

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College