ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 .........................................

            ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาช่างชยนต์ (รหัส 201) แล้วนั้น

            บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรโดยรับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College