รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แม่บ้าน และยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายละเอียด Link Download smile

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ ตำแหน่ง
  • แม่บ้าน          ๑ ตำแหน่ง         
  • ยามรักษาการณ์ ๑ ตำแหน่ง

ใบสมัคร Link Download smile

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College