รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ link download

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College