ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูภาษาไทย   

เอกสารแนบท้ายประกาศ   

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College