การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อศจ.ร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College