ทีมหุ่นยนต์ "ลูกพระเศวตสุวรรณภาพรรณ 101 Pranomphrai robot" วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ พุทธศักราช 2560 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขันทีมหุ่นยนต์ "ลูกพระเศวตสุวรรณภาพรรณ 101 Pranomphrai robot" วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบ 48 ทีม จากทีมหุ่นยนต์ทั้งหมด 132 ทีม

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College