วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ค่ายย่อยที่ 4 ฝนหลวง ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College