วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร นำโดยท่านผู้อำนวยการศุภชัย  แน่นอุดร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือนเจ็ด โดยมีหน่วยงานราชการ บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ จะนำขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ  ซึ่งในขบวนแต่ล่ะขบวนจะประกอบไปด้วย บั้งไฟ ขบวนฟ้อน ดนตรีประกอบ และสาวงามผู้ถือป้าย เข้าร่วมขบวนแห่ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 7 จะเป็นวันจุดบั้งไฟ จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าววิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
       1. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนบั้งไฟโบราณ
       2. รางวัลชนะเลิศการประกวดบั้งไฟโบราณ
       3. รางวัลชมเชยสาวงามผู้ถือป้าย

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College