วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจปลูกต้นยางนา และกำจัดผักตบชวา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือกองวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College