ระหว่างวันที่1-3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรได้ดำเนินการภารกิจทำผนังกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเขตอำเภอพนมไพร โดยมีคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College