วันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ดำเนินโครงการพ่อพาดำนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายบุญโพธิ์ จ่าหล้า กำนันตำบลสระแก้ว ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College