วันอังคาร ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College