วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จัดพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมทักษะการซ่อมสีรถยนต์ และรับมอบอุปกรณ์ฝึกซ่อมสีรถยนต์ โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College