วันพุธ ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ดำเนินโครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี โดยมีผูบริหาชร ผู้กำกับ และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College