วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานด้านการจัดการขยะโครงการ "ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ"

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College