วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรจัดโครงการห้องน้ำสะอาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College