วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ส่งมอบด้อกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College