วันอังคาร ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ สถานศึกษาและประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในเขตอำเภอพนมไพร ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่บริเวณวัดป่าอัมพวัน อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจ ในเขตอำเภอพนมไพร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College