วันศุกร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College