วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพรจัดสามนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีเข้าร่วมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าสอบในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College