×

Notice

JW_PLG_SIG_ERROR_SRC_IMGS

JW_PLG_SIG_NOTICE_03 images/images/17112560

                      วันศุกร์ ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมโนไพร วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร  โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

{gallery}images/17112560{/gallery}

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College