วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College