ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรมจำลองเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

..............................................

  รายละเอียดประกาศสอบราคาจัดซื้อห้องปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ชุด

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College