ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักผู้บริหาร จำนวน 1 หลัง 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College