ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองโปรแกรมควบคุมและนิวเมติกชั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีและการขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College