1. ผู้บริหารสถานศึกษา

2. ข้าราชการ

3. พนักงานราชการ

4. ครูอัตราจ้าง

5. เจ้าหน้าที่

 

 

 

 

   

สารสนเทศวิทยาลัย  

   
© Phanomphrai Industrial and Community Education College